SOLD OUT Agencja Logo

Informacja COVID-19

Wszystkie osoby wybierające sie na koncert prosimy o wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia. Jest to obowiązkowe dla każdego. Dane trackingowe są dobrowolne. Oświadczenia połączone są z kodem biletu, w związku z tym podczas skanowania będzie informacja na skanerze, czy dla danego biletu jest wypełnione oświadczenie, czy nie. Jeśli nie, takie oświadczenia powinny być wypełniane na miejscu, a organizator ma obowiązek przechowywania ich przez 2 tygodnie od wydarzenia.


My zadbamy, by zachowane były wszystkie względy bezpieczeństwa.


Pamiętajcie o konieczności zakrywania ust i nosa. Nie zapomnijcie o maseczce, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 2 m od innych osób.